Si të marrim abdes


Gjëja e parë që duhet të kemi parasysh, është të bejmë nijetin (synimin), në mënyrë të sinqertë duke kuptuar se jemi duke kryer një vepër për hir të ALL-LLAHUT. Kjo do të thotë qe duhet të përqëndroheni dhe të qetësoni mendjen tuaj, duke u fokusuar seriozisht në atë që po bëni. Nijeti nuk përfshin domosdoshmërisht të thuash ndonjë gjë me zë të lartë, por përqëndrimi në fraza “Bismilah” (në emër të ALL-LLAHUT) është një mënyrë e mirë për të arritur qendërzimin e nevojshëm. Thuaje me zë të lartë ose në heshtje, cilëndo që të bën të arrish qëllimin.


Laj duart. Përdorni dorën e majtë për të larë dorën e djathtë. Bëni këtë tre herë. Pas kësaj, përdorni dorën tuaj të djathtë për të larë dorën tuaj të majtë tre herë. Sigurohuni që të lani në mes gishtërinjve tuaj dhe gjithë rrugës deri në kyçet e dorës.


Përdorni dorën e djathtë për të mbushur gojën me ujë. Përpiquni të pastroni çdo sipërfaqe. Bëni këtë veprim tre herë për të marrë të gjitha ushqimet apo papastërtitë e mbetura në gojën tuaj.


Më pas vazhdojmë me pastrimin e hundës. Mbushni dorën e djathtë me ujë dhe përpiquni të thithni ate për të pastruar pjesën e brëndshme të hundës. Ky veprim duhet të kryhet tre herë. Bëni kujdes të mos thithni shumë ujë për të mos dëmtuar veten tuaj!


Lani fytyrën tre herë duke i shtrirë duart nga veshi juaj i djathtë në të majtë dhe nga buza e flokëve deri në mjekër.


Lani krahët nga kyçi i dorës në bërryla, duke mos lënë asnjë pjesë të thatë. Nga dora juaj në bërryl, lani krahun tuaj të djathtë me dorën tuaj të majtë tre herë dhe pastaj lani krahun tuaj të majtë me dorën tuaj të djathtë tre herë.


Pastroni kokën tuaj. Duke përdorur duart të lagura, pastroni butësisht ballin nga vetulla në vijën e flokëve. Gjithashtu fshijini flokët, kurrizin e qafës dhe tëmthat tuaj. Bëni këtë një herë.


Fshini veshët tuaj brenda dhe jashtë. Me të njëjtin ujë, përdorni gishtin tuaj për të pastruar të gjitha rrudhat e veshit tuaj. Përdorni gishtin tuaj për t’u pastruar pas veshëve tuaj nga poshtë lart. Ky veprim kryhet një herë.


Lani të dyja këmbët tuaja. Pastroni deri në kyçin e këmbëve dhe sigurohuni që uji të shkojë në gjithë sipërfaqen . Sigurohuni që të pastroni sa më mirë edhe hapësirat mes gishtave. Filloni me këmbën tuaj të djathtë dhe pastroni secilën këmbë tre herë.


Ndërsa duke drejtuar gishtin tregues nga qielli, thoni një lutje të shkurtër (opsionale). Në përgjithësi, lutja është si më poshtë: “Esh-hedu en la ilahe il-lAll-llahu  wahdehu la sherike leh,  we esh-hedu enne   Muhammeden abduhu we resuluhu.”
Në Shqip, kjo përkthehet: “Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç ALL-LLAHUT, Ai është Një, dhe një i vetëm dhe unë dëshmoj se Muhammedi (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) është rob dhe i dërguari i Tij. “


Përsëriteni marrjen e Abdesit pasi ajo është anulluar. Veprimet që anulojnë Abdesin përfshijnë shkarkimet natyrore, duke përfshirë urinimin, defekimin, gjakderdhjen e tepërt dhe gazrat. Gjumi i thellë gjithashtu anulon Abdesin.