Lutja e cila thuhet kur trembemi në gjumë ose kur trembemi nga vetmia.

Eudhu bi kelimatil-lahit-tam-mati,min gadabihi ue ikabihi,ue sherri ibadihi,ue min hemezatish-shejatin! Ue en jahdurrun! (Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut(Zotit), prej zemërimit dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij, prej ngacmimeve të shejtanëve dhe nga prania e tyre!

Shto koment

Your email address will not be published.