Hutbja e Xhumasë! Pas muajit të begatë të Ramazanit, duhet të bëjmë kujdes sepse janë disa vepra të cilat shkatërojnë shpërblimin e këtij muaji të begatë!

Shto koment

Your email address will not be published.