Hutbja e Xhumasë!

Tema: Butësia me diktatorët!

Data: 22.09.2017

Ligjërues: Elvis Naçi

Xhamia Tabakëve, Tiranë!

Shto koment

Your email address will not be published.