Rubrika : ” Të përmalluarit për Krijuesin e tyre” Historia e Profetit Jusuf, pjesa e dytë!
Pas këmbnugljes së vëllezërve, Jusufi a.s vendosi të shkonte së bashku me ta në shkretëtirë. Ai nuk ishte në djeni të planit intrigues të thurur nga vëllezërit e tij! Një situatë e mbushur plot me mësime dhe mesazhe të vlefshme! Për më shumë, ndiqeni ngjarjen!

Shto koment

Your email address will not be published.