10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë:

Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë.
Sidomos para atyre që shquhen pêr marrjen mësysh.

Dhënia lëmoshë(sadaka).Veprimi i ndonjë vepre të mirë.

Lutjet e shumta drejtuar Allahut pêr bereqet e begati saherë qê vjen ndonjê mirësi.

Largimi nga mëkatet.Largimi nga vetëplqimi.Largimi nga nënçmimi i të tjerëve.Istgfari dhe pendimi i shpeshtë.

Shto koment

Your email address will not be published.

Kategori

Elvis Naçi është lindur në Tiranë në 07.04.1977. Pasi mbaroi shkollën e lartë fetare ka shërbyer si Imam dhe ligjërues në Xhaminë e Tabakëve. Kjo faqe është zyrtare dhe e vetmja që posedon Teologu Elvis Naçi.

Biografia e plotë